Hontiveros thankful for Cebu labor unions’ support

Hontiveros thankful for Cebu labor unions’ support

Senator Risa Hontiveros thanked the leaders of labor unions of major companies in Naga City who expressed their support in her re-election bid during the Senator’s two-day visit in Cebu.

“Daghang salamat sa suporta at tiwala ng ating mga kasamang union leaders. Malayo na ang narating ng pagsusulong natin sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa, pero marami pa ang dapat gawin at pagtrabahuhan,” she said.

The leaders of labor unions of Carmen Copper Corporation, KEPCO SPC Power Corporation and Atlas Fertilizer Corporation vowed to back the candidacy of Hontiveros.

According to them, Hontiveros is a champion of the labor agenda, pushing measures and bills seeking to end contractualization, provide more quality and decent jobs, and remove restrictions to freedom of association.

Likewise, the Senator was grateful for the endorsement of Mayor Val Chiong together with the leaders of 28 barangays in Naga City as well as to Toledo City’s Mayor Marjorie Perales who expressed her support for the Senator’s reelection bid.

Hontiveros then pledged to continue to uphold the welfare and rights of the Filipino workers should she win another term in the Senate.


HONTIVEROS NAGPASALAMAT SA SUPORTA NG UNYON NG MANGGAGAWA SA CEBU

Sa kanyang dalawang na pagbisita sa lalawigan ng Cebu, nagpasalamat si Senador Risa Hontiveros sa mga pinuno ng mga unyon ng manggagawa ng malalaking kumpanya sa Toledo City at Naga City na nagpahayag ng kanilang suporta sa kanyang muling pagtakbo.

“Daghang salamat sa suporta at tiwala ng ating mga kasamang union leaders. Malayo na ang narating ng pagsusulong natin sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa, pero marami pa ang dapat gawin at pagtrabahuhan,” aniya.

Nangako ang mga pinuno ng mga unyon ng manggagawa ng Carmen Copper Corporation, KEPCO SPC Power Corporation at Atlas Fertilizer Corporation na susuportahan ang kandidatura ni Hontiveros.

Ayon sa kanila, si Hontiveros ay kampeon ng labor agenda, na nagsusulong ng mga hakbang at panukalang batas na naglalayong wakasan ang kontraktwalisasyon, magbigay ng mas dekalidad at disenteng trabaho, at alisin ang balakid sa freedom of association.

Gayundin, nagpapasalamat ang Senador sa pag-endorso ni Mayor Val Chiong kasama ang mga pinuno ng 28 barangay sa Naga City, at kay Mayor Marjorie Perales ng Toledo City, na nagpahayag din ng kanyang suporta sa reelection bid ng Senador.

Nangako si Hontiveros na patuloy na itaguyod ang kapakanan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino sakaling manalo siya ng isa pang termino sa Senado.

»Hontiveros thankful for Cebu labor unions’ support«

↯↯↯Read More On The Topic On TDPel Media ↯↯↯