2021 WAEC Igbo Language Questions and Answers

2021 WAEC Igbo Language Questions and Answers

WAEC Igbo Language Questions and Answers 2021

(2a)
Udamputa bu bụ udi ụda a na-enweta mgbe akwara akpiri na-ama jijiji.
(2b)
Udaogbi bụ ụda a na-akpopụta na-enweghị mkpọtụ nke akwara akpiri.
(2c)
Udamputa:
b, d, g, gb, gw, j, l, m, n, r, y, z.
Udaogbi:
ch, f, h, k, p, s, sh, t
WAEC 2021 IGBO Language Answers 12a)
(i) Dibia mkporogwu na mkpaakwukwo
(ii) Dibia afa
(iii) Dibia aja
(12bi)
Dibia mkporogwu na mkpaakwukwo:
(i) Ha na-aru ogwu site na mkporogwu na akwukwo eji agwo oria
(ii) Ha na-agwo nsi
(iii) Ha na-agwo ara

WAEC Igbo Language Questions and answers 2021

(12bii)
Dibia afa:
(i) Ha na-ezi ndi mmadu ozi ndi nwuru anwu ziri
(ii) Ha na- agba afa
(iii) Ha na-achupu kwa ndi mmadu ajo mmuo
(12biii)
Dibia aja:
(i) Ha na-achu aja dibia afa kwuru ka achuo
(ii) Ha na-achu aja iji jide onye na-ata amosu
(iii) Ha na-achu aja iji choputa onye loro mmadu uwa
(12c)
(i) Oji
(ii) Nzu
(iii) Ogene
(iv) Mbe

(v) Ugbene okuko

WAEC Igbo Language Questions and Answers 2021 Objectives Answers

1-10: BCDEADAACE

11-20: DECECAABDD

21-30: DDABECACEA
31-40: CBAAADABAE
41-50: ACCABEDBEC
51-60: DECBBDCEDD

»2021 WAEC Igbo Language Questions and Answers«

↯↯↯Read More On The Topic On TDPel Media ↯↯↯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *