Hontiveros vows to continue fighting for women’s rights amid 3rd year of Covid, wars abroad

Note: Please see video link of Senator Risa Hontiveros:
https://drive.google.com/file/d/1QF7o_W0l-DSlNEjM8KEhIP-9L9cxG5v4/view

Isang maalab na pagbati sa aking mga kapwa-Pinay ngayong Buwan ng Kababaihan. Mabuhay tayong lahat!

Sa bigat ng ikatlong taon ng pandemya at kahit umiinit ang gyera sa iba’t ibang parte ng mundo, mas lalong hindi tayo magdadahan-dahan sa ating laban para sa mga kababaihan.

Patuloy ang pagtatanod natin upang siguraduhin na ang ating mga anak na babae ay may parehong pagkakataon tulad ng mga anak nating lalake. Patuloy ang pagbuo natin ng mas maginhawang kinabukasan para sa lahat.

Kaya ang aking adbokasiyang “Healthy Buhay at Hanapbuhay” ay para rin sa bawat Pinay na nagsusumikap punan ang mga pagkukulang ng lipunan dulot ng pandemya at resesyon.

Mula sa mga babae sa kanayunan na hindi pinadapa ng patong-patong na gawain; hanggang sa ating mga OFWs na kumakayod pa rin sa kabila ng lahat; ang mga kababaihang manggagawa na nagsusulong ng sapat na benepisyo at kaligtasan sa trabaho; maging ang LGBTQI+ community na walang sawang naninindigan para sa katarungan at pagkakapantay-pantay– tayong lahat ay nagtataya para sa kinabukasan.

Bilang Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, napakarami na nating napagtagumpayan kasama ang iba’t-ibang women’s advocates. Ngunit napakarami pa nating dapat gawin.

Kailangan nating palawakin ang mga oportunidad upang mabawasan ang tungkulin ng isang babae bilang “primary caregiver” ng pamilya at komunidad. Katuwang ang mga LGUs, gawin nating mas abot-kamay para kay Juana ang mga programang pangkalusugan at mga social services.

Dapat patatagin rin ang mga programa upang mapanatili ang mga kabataang babae sa paaralan, pati na ang pagtiyak na ligtas ang mga kababaihan laban sa iba’t ibang uri ng karahasan sa lahat ng lugar – pampubliko, trabaho, o online.

Maaaring ang buwan ng Marso ay isang pagkakataon upang kilalanin ng buong mundo, taun-taon, ang puspusang pagtindig nating mga kababaihan para sa ating mga karapatan. Ngunit walang pinipiling oras ang pagtataguyod ng isang pamumuhay na may dignidad at pagkakapantay-pantay.

Bawat henerasyon sa ating kasaysayan, sa pagkakataong mayroon tayo, ay naglatag ng daan tungo sa ating sama-samang pag-unlad. At dahil sa sakripisyo nila noon, ika nga, “may laban” ang ating henerasyon ngayon.

Nawa’y magsilbi itong inspirasyon dahil ang lahat ng ginagawa natin ngayon ay paglatag ng daan sa salinlahing padating.

↯↯↯Read More On The Topic On TDPel Media ↯↯↯

Leave a Reply

Your email address will not be published.