As fuel eats half of fish prices, Villanueva wants P2B fishing fuel subsidy, from govt’s windfall oil tax income

As fuel eats half of fish prices, Villanueva wants P2B fishing fuel subsidy, from govt’s windfall oil tax income

As boat fuel accounts for half of operating cost of fishermen, the government should increase its planned gas subsidy to them, “to be drawn from windfall tax collection from higher fuel prices,” Senator Joel Villanueva said today.

“Sa isang pag-aaral, higit sa kalahati ng presyo ng mga isdang dagat tulad ng galunggong ay dahil po sa presyo ng gasolina,” Villanueva said.

“Half of the price of the matang baka in the market is to recover the cost of fuel used in catching them,” he continued.

He urged the government to increase its P500 million fuel subsidy program for farmers and fisherfolk, “and boost the fuel subsidy for fishermen to an initial P2 billion.”

“Hiwalay po dapat ang para sa 1.7 million na mangingisda. 27 percent ang poverty rate sa sector na ito,” Villanueva said.

He noted that the P2 billion fuel subsidy for fishermen he is proposing is smaller than the P2.5 billion fuel subsidy that President Duterte has ordered to be released to jeepney, bus, ride-hailing, delivery service and other land transport drivers and operators.

“Ang tulong sa mangingisda ay tulong sa ating mamamayan. Sa ngayon, 13 percent ng food budget ng pamilyang Pilipino ay napupunta po sa isda,” he said.

But a combination of factors – depleted fishing stocks, marine pollution, high fuel prices, non-access to West Philippine Sea – has pushed non-farmed fish prices up while decreasing catch by municipal fishermen by 2 percent last year.

A government comparison of 2020 and 2021 prices showed that galunggong, dilis, dalagang bukid increased by 12 percent. “Pero sa palengke, mas malaki pa po ang itinaas,” noted Villanueva.

He said the government can source the P2 billion fuel subsidy for fisherfolk from higher tax collection on higher prices of oil products.

“VAT is a percentage tax. So when gas prices go up, the VAT charge per liter goes up, too. The government is the first to profit from higher pump prices,” he said.

Prior to the uptick in gas prices that the Russian invasion of Ukraine has caused, the government was collecting an average P13 billion a month in all types of fuel taxes.

“It collected P367.3 billion in taxes at the fuel pump over the past 29 months since September 2019. At ito po yung panahon na bumaba ang presyo ng gasolina dahil sa pandemic.”

Villanueva said even if the TRAIN Law “circuit breaker” provision is restored by law – which suspends the fuel excise tax when crude hits $80 per barrel for three months – the government would still reap windfall tax collection.

“It can suspend excise tax, which I support, and at the same grant fuel subsidies. It should plow back to the people its dividends from higher tax collection. The gains should be used to ease the pain,” he said.


Villanueva: Kalahati ng presyo ng isda napupunta sa gastos sa gasolina, kailangan ang P2B fishing fuel subsidy mula sa dagdag kita sa oil tax

Halos kalahati ng gastos sa pangingisda ay napupunta sa pang-gasolina sa bangka, kaya kailangan nang ipatupad ng gobyerno ang plano nitong gas subsidy sa mga mangingisda “na maaaring kuhanin mula sa windfall tax collection mula sa pagsirit ng presyo ng langis sa bansa”, ayon kay Senator Joel Villanueva.

“Sa isang pag-aaral, higit sa kalahati ng presyo ng mga isdang dagat tulad ng galunggong ay dahil po sa presyo ng gasolina,” ayon kay Villanueva.

“Kalahati ng presyo ng isdang matang baka na nasa merkado ngayon ay napupunta sa pagbawi ng gastos sa gasolina na ginamit sa panghuhuli nito,” pagpapatuloy ng Senador.

Kaya nanawagan si Villanueva sa gobyerno na itaas sa P500 milyon ang fuel subsidy program para sa mga magsasaka at mangingisda, “at magbigay ng fuel subsidy para sa mga mangingisda sa inisyal na halagang P2 bilyon.”

“Hiwalay po dapat ang para sa 1.7 milyon na mangingisda dahil 27 porsiyento ang poverty rate sa sector na ito,” dagdag pa ni Villanueva.

Sinabi ng Senador na ang ipinapanukala niyang P2 bilyong fuel subsidy para sa mga mangingisda ay mas mababa kumpara sa P2.5 bilyong fuel subsidy na ipinag-utos na ipamudmod ni Pangulong Duterte sa mga driver at operator ng jeep, bus, ride-hailing, delivery service at iba pang mga land transport vehicle.

“Ang tulong sa mangingisda ay tulong sa ating mamamayan. Sa ngayon, 13 percent ng food budget ng pamilyang Pilipino ay napupunta po sa isda,” ayon kay Villanueva.

Subalit maraming dahilan ang pagtaas ng presyo ng isda tulad ng pagkaubos ng fishing stock, polusyon, mataas na presyo ng langis, kawalan ng access sa West Philippine Sea na nagtutulak pataas sa presyo ng non-farmed na mga isda habang pinapababa naman ang huli ng ating mga mangingisda nang may 2 porsiyento noong isang taon.

Sa ginawang paghahambing ng gobyerno ng mga presyo noong 2020 at 2021, lumabas na tumaas ang presyo ng galunggong, dilis at dalagang-bukid ng 12 porsiyento. “Pero sa palengke, mas malaki pa po ang itinaas,” diin ni Villanueva.

Sinabi pa ni Villanueva na maaaring kunin ng gobyerno ang P2 bilyong fuel subsidy para sa mga mangingisda mula sa mas mataas na koleksyon ng buwis sa mga produktong petrolyo.

“Ang VAT ay percentage tax. Kaya kapag tumaas ang presyo ng gasolina, tataas rin ang singil sa VAT kada litro. Ang gobyerno ang unang tumutubo sa higher pump prices,” ayon sa Senador.

Bago pumalo sa mas mataas na presyo ang gasolina na resulta ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, nakakakolekta na ang gobyerno ng average na P13 bilyon kada buwan mula sa mga ipinapataw na buwis sa mga produktong petrolyo.

“Nakakolekta ang gobyerno ng P367.3 bilyon mula sa mga buwis sa mga produktong petrolyo sa nakalipas na 29 buwan mula noong Setyembre 2019. At ito po yung panahon na bumaba ang presyo ng gasolina dahil sa pandemic.”

Binanggit pa ni Villanueva na kahit pa ibalik ang “circuit breaker” na probisyon sa ilalim ng TRAIN Law na nagsususpinde sa pagpapataw ng excise tax sa gasolina kapag pumalo na sa $80 ang presyo ng langis kada bariles sa loob ng tatlong buwan, makikinabang pa rin ang gobyerno sa windfall tax collection.

“Kailangang suspindehin ang excise tax at suportado rin natin ang pagbibigay ng fuel subsidies. Dapat maibalik sa ating mga kababayan ang dibidendo mula sa mas mataas na tax collection. Gamitin ang kinikita ng gobyerno para sa maibsan ang hirap ng ating mga kababayan,” ayon sa senador.

 

»As fuel eats half of fish prices, Villanueva wants P2B fishing fuel subsidy, from govt’s windfall oil tax income«

↯↯↯Read More On The Topic On TDPel Media ↯↯↯